Wat houdt dat in, een vernieuwingsagenda?

Kort en goed: het betekent dat we als lokale politieke partij structureel en planmatig werken aan de partij als instituut en aan haar toekomst op middellange en lange termijn.

We zoeken actief naar nieuw (jong) politiek talent en ontwikkelen huidige en toekomstige standpunten op basis van de actualiteit en op basis van het lokale politieke landschap.

Daarnaast evalueren we nauwgezet de voorbije jaren en trachten met elkaar een ‘schets’ te maken van de toekomst van de partij.

Een zeer belangrijk onderdeel van de Vernieuwingsagenda is de oprichting van het Ontwikkelingsbureau.