Er is hard gewerkt aan het nieuwe programma, waarmee we richting de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan en op basis waarvan we het vertrouwen en de stem van de kiezer vragen.

(versie 4 – januari 2018) kun je hier inzien:

Klik op de afbeelding voor pdf

VOCHOORN zet zich als serieuze lokale partij in voor Hoorn. Politiek betekent dingen realiseren voor de inwoners, ondernemers en ZZP’ers in onze mooie stad. Dat heeft VOCHOORN de afgelopen 4 jaar gedaan en dat blijven we straks ook doen.

Dankzij VOCHOORN komt er een P-garage voor langparkeerders met 1250 plekken in het noordelijk stationsgebied, is de OZB niet extra verhoogd, wordt het bedrijventerrein Zevenhuis verder doorontwikkeld en is er voortdurend aandacht gevraagd voor veilige en schone wijken en een leefbare binnenstad.

Na de verkiezingen gaan er dingen veranderen als het aan VOCHOORN ligt. De economie is gelukkig aangetrokken en er kunnen, met uw stem, weer nieuwe keuzes worden gemaakt. Want het kan anders en het kan beter!

VOCHOORN wil:
– meer zichtbaar aanwezige politie en stadstoezicht in de wijk
– regelmatiger onderhoud van de openbare ruimte en het groen
– aandacht voor eenzame ouderen
– gratis parkeren op zondag in de binnenstad
– uitbreiding van het aantal fietsenstallingen
– minder regels voor ondernemers en ZZP’ers
– verlaging van de OZB voor woningen en niet-woningen
– een sociaal vangnet voor mensen die in de verdrukking komen en tegelijk scherp toezicht op het verstrekken van bijstandsuitkeringen en strenge aanpak van fraude
– ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad
– een gezonde mix van duurzame en betaalbare (huur)woningen met name voor jongeren en starters

VOCHOORN kan dit alleen met jouw steun en met jouw stem. Stem daarom 21 maart 2018 voor VOCHOORN, jouw stem in de raad.