Hans Weeda

Ik woon sinds 1972 in Hoorn, samen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Ik kwam destijds vanuit Rotterdam naar Hoorn omdat ik hier bij de politie een baan kreeg als agent. Het was toen nog een klein korps met 35 politiemedewerkers in een kleine dynamische stad, aan politiewerk geen gebrek.

De jaren daarna groeide Hoorn in een snel tempo en met Hoorn ook het politiekorps. Tot 1995 heb ik in Hoorn gewerkt, de langste tijd als recherchechef. Ik heb in die periode Hoorn en haar inwoners heel goed leren kennen en zij mij.

Na de reorganisatie van de politie in 1995 heb ik nog diverse functies bij de politie vervuld in Alkmaar, Den Helder en Heerhugowaard. Na mijn politiecarrière heb ik nog 11 jaar als bedrijfstakvoorlichter gewerkt bij de stichting OOM, het opleidingsfonds voor de metaalbewerking.

In 2004 werd ik lid van VOCHoorn en sinds 2006 zit ik in de gemeenteraad, als raadslid en commissielid. Ik koos destijds voor VOCHoorn omdat ik geloofde dat de stad het beste bestuurd kan worden door lokale partijen. En geloof ik nog steeds. Verder geloof ik sterk in onze liberale sociale instelling. Vanuit deze grondhouding heb ik mij de laatste jaren beziggehouden met de portefeuilles openbare orde en veiligheid, verkeer, milieu, economische zaken, toerisme en sport. Speciale onderwerpen: het Stadsstrand, de haven met de Witte Vloot en de renovatie van het Kerkplein.

Ook in de komende jaren is er nog veel werk aan de winkel. Er liggen veel economische kansen en daarmee werkgelegenheid voor onze inwoners en volgende generaties. Een en ander mag echter natuurlijk niet ten koste gaan van de leefbaarheid. In de jaren ’70 en ’80 groeide Hoorn van een klein stadje naar wat het nu is. Er werden veel nieuwe wijken gebouwd, die noodzakelijk waren om alle nieuwe inwoners te huisvesten. Nu 40, 50 jaar later, zijn deze wijken hard aan renovatie toe. Daar werken wij al hard aan, maar er moet de komende jaren nog veel gebeuren. Denk daarbij aan de modernisering van voorzieningen, openbare verlichting, modernisering van winkelcentra die niet meer voldoen aan de eisen van onze tijd, werk aan verduurzaming van woningen en de veiligheidsbeleving.

Aan al deze uitdagingen wil ik graag als raadslid, een steentje bijdragen.