Naam
Hans Weeda

Professie
Ik heb 39 jaar bij de politie in deze regio gewerkt.

Bestuurlijke activiteiten
Bedrijfstakvoorlichter Stichting OOM

Functie binnen fractie
Veiligheidsbeleving van de bewoners, een gerichte, integrale aanpak van het probleem door bewoners erbij te betrekken, maar ook allerlei instanties die een bijdrage kunnen leveren, zoals woningcorporaties, gezondheidszorg en gemeentelijke diensten. Tijdens afwezigheid van Han Wolthuis heeft Hans Weeda het raadlidmaatschap tijdelijk waargenomen. Hij is nu weer commissielid.

Ambitie
Een veilige Hoornse samenleving.