Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is een lokale partij in de gemeente Hoorn, die zich dagelijks sterk maakt voor een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten.

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van wat ik de beste lokale partij van Hoorn vind, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

LAATSTE NIEUWS EN ARTIKELEN

Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) met als titel: ‘De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval’ dat op 20 september van dit jaar verscheen heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:   Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 […]

Aart Ruppert lijsttrekker VOCHOORN komende verkiezingen

Hoorn, 4 oktober 2017 Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018. Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet […]

VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu […]

Vragen aan het college inzake Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een kleine toelichting: Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent een aantal eisen en aanbevelingen, die indien toegepast, de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf sterk verkleinen. Zo zijn er eisen ten aanzien van hang- en sluitwerk, die inmiddels in het bouwbesluit zijn opgenomen en dus in elke nieuwbouw woning standaard zijn. Maar er zijn […]

Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal. De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis. Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor […]

De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten […]

Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die […]

Over de nota Dierenwelzijn voor 2017 tot 2021 had VOCHoorn nog wel een aantal vragen.

VOCHoorn kan op hoofdlijnen akkoord gaan met deze nota. Een nota over een al jaren onderbelicht onderwerp. Een nota over 6 lijnen waarbij goed wordt samengewerkt met organisaties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis van zaken hebben. Toch heeft VOCHoorn nog wel enkele vragen aan de wethouders en punten van discussie met de collega […]

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat: 1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente; 2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen; 3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan […]

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de salarissen bij de HVC. Ook VOCHoorn reageerde hierop.

Op 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van Hoorn Lokaal een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht bij HVC aan te dringen het salaris van de directie van NV HVC aan te passen overeenkomstig de WNT ( Wet Normering Topinkomens). In de motie werd dus de gehele directie bedoeld en niet alleen […]

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.

De fractie van VOCHoorn maakt zich zorgen om de leegstand in de Binnenstad van Hoorn

Beleidsnotitie Detailhandel 2 van 11 april 2017 daar is die dan. 1.5 jaar na een rapport van de Rekenkamer en een motie van de raad. Een voorstel van het College voor een startnotitie lokaal detailhandelsbeleid Hoorn, die dan vervolgens over een jaar, moet leiden tot nieuw beleid. Met elkaar 2.5 jaar. Dit getuigt niet van […]