Als onderdeel van de ‘Vernieuwingsagenda‘, die wij als VOCHOORN hebben geformuleerd, zijn we ook een ontwikkelingsbureau begonnen.

Het voornemen is dat mensen uit Hoorn, die politieke ambitie hebben of politiek geïnteresseerd zijn, zitting nemen in dat Ontwikkelingsbureau. Een bureau dat, in samenspraak met de totale fractie, onderwerpen (en dossiers) analyseert, door-onderzoekt en met de resultaten een adviserende functie kan vervullen voor de fractie. Ook kan het Ontwikkelingsbureau onderwerpen onderzoeken op basis waarvan visie en standpunten ontwikkeld worden door de partij. En dat kan weer leiden tot concrete voorstellen in de gemeenteraad.

Het Ontwikkelingsbureau functioneert dus als denktank en broedplaats. Een team dat de taak heeft vooruit te denken en te werken aan bepaalde vraagstukken.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • Onderzoek doen naar verbetering van de verkeerscirculatie in de binnenstad.
  • Het bestuderen van de kunst- en cultuurinstituten in onze gemeente en hoe zij wellicht anders zouden kunnen functioneren in de huidige tijd van online media en social media.
  • Het koppelen van raadsleden aan zorgvragers om meer inzicht te krijgen in de problematiek met als doel beter beleid te kunnen maken.
  • Onderzoek naar distributiecentra aan de rand van de stad.
  • En uiteraard onderwerpen en/of standpunten die door het Ontwikkelingsbureau zelf belangrijk gevonden worden, want naast de wisselwerking met de fractie heeft het bureau ook een zelfstandige en onafhankelijke positie.

Ben jij geïnteresseerd?

Mail ons

1 + 6 = ?