VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn.

Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet.

De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn antwoord alle ingebrachte moties, vond dat in alle moties wel iets goeds zat, maar zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Expliciet ging de wethouder in op de door GroenLinks ingebrachte motie, waarin werd voorgesteld om de touringcars te weren uit de binnenstad. Daarover zei hij dat hij dit een goede suggestie vond, die wel eens onderdeel zou kunnen uit maken van zijn voorstel aan de raad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016, halverwege het 4e kwartaal, werd op initiatief van Hoorn Lokaal en VOCHoorn, gesteund door vele fracties, een zogenaamde wilde motie ter tafel gebracht. Reden: bezorgdheid, omdat vanuit het College geen signalen kwamen, dat gewerkt werd aan een plan. Lees meer

Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Poort van HoornHet beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.

Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen. De initiatiefnemers van het referendumverzoek gingen tegen dit besluit in beroep bij de bestuursrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. De rechter is tot de conclusie gekomen dat ‘nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.’

Lees meer

Veilige oversteek Veliusbrug

Mede door VOCHoorn komt er een veiligere oversteek op de Veliusbrug. De kinderen van de scholen kunnen na de zomervakantie conflictvrij oversteken op het kruispunt bij de Veliusbrug. In de raadscommissie van de gemeente Hoorn heeft VOCHoorn: wethouder Roger Tonnaer dringend verzocht de verkeerslichten anders in te stellen. Lees meer