Antwoorden van het college op onze vragen over de scheiding van plastic afval

In navolging op ons bericht van 10 oktober inzake de vragen die we hadden voor het college over de scheiding van plastic afval, publiceren we hierbij de antwoorden.

Klik hier voor de PDF met de antwoorden.

Klik hier voor de vragen.

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

VOCHoorn wilde meer geld uit het budget Puur Hoorn voor Zonnepanelen

In de Raadscommissie kwam onlangs ter tafel de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren, bestaande bouw 2016-2018. Een hele lange naam, maar het gaat om subsidie die huiseigenaren kunnen krijgen als zij energiebesparende maatregelen treffen.

Met name het aanbrengen van zonnepanelen is erg populair en de meeste aanvragen worden dan ook gedaan voor zonnepanelen. Vorig jaar was in 1 dag de pot van 75.000 euro leeg.

Dit jaar wordt de subsidiepot verhoogd naar 100.000 euro en de bijdrage iets verminderd, waardoor er meer eigenaren in de gelegenheid komen voor een subsidie. Een goede zaak vindt ook onze fractie, omdat deze subsidie kennelijk een succes is en het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert.

Wij van VOCHoorn hebben zelfs voorgesteld om BINNEN het budget dat voor Puur Hoorn is uitgetrokken (1.5 miljoen voor 3 jaar) meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Immers, het geld voor Puur Hoorn wordt door onze inwoners opgebracht en op deze manier ook weer direct aan ze teruggegeven. Daarbij wordt ook nog eens de veelal lokale economie gestimuleerd en daarmee de werkgelegenheid. Lees meer