Antwoorden college van B & W op vragen VOCHOORN inzake ‘Smart City’

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Hoorn is niet slim genoeg bezig

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Twee door VOCHOORN ingediende moties aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen:

– Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN)

– Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in de Kersenboogerd gelijk te trekken met de trajectprijs in de Grote Waal. (Motie van VOCHOORN, HOP, VVD, Sociaal Hoorn)

Infraroodverwarming in energiesubsidie
De voltallige raad stemde voor een motie om infraroodverwarming op te nemen in de subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Hoorn. Wethouder Bashara kon zich goed vinden in de motie en wil zelfs kijken of de lijst met specifieke maatregelen losgelaten kan worden, zodat ook andere nieuwe technieken die bijdragen aan duurzame energieopwekking of energiebesparing opgevoerd kunnen worden. (bron: hoorn.nl)

Geld voor project Stand-by
De raad stemde unaniem in met een motie om evenveel geld uit te trekken voor het project Stand-by in de Kersenboogerd als voor de Grote Waal. Het project Stand-by is gericht op de sociale cohesie in de wijk, met als doel het doorbreken van isolement, het vergroten zelfredzaamheid en het deel gaan uitmaken van een netwerk. (bron: hoorn.nl)

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Antwoorden van het college op onze vragen over de scheiding van plastic afval

In navolging op ons bericht van 10 oktober inzake de vragen die we hadden voor het college over de scheiding van plastic afval, publiceren we hierbij de antwoorden.

Klik hier voor de PDF met de antwoorden.

Klik hier voor de vragen.

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

VOCHoorn wilde meer geld uit het budget Puur Hoorn voor Zonnepanelen

In de Raadscommissie kwam onlangs ter tafel de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren, bestaande bouw 2016-2018. Een hele lange naam, maar het gaat om subsidie die huiseigenaren kunnen krijgen als zij energiebesparende maatregelen treffen.

Met name het aanbrengen van zonnepanelen is erg populair en de meeste aanvragen worden dan ook gedaan voor zonnepanelen. Vorig jaar was in 1 dag de pot van 75.000 euro leeg.

Dit jaar wordt de subsidiepot verhoogd naar 100.000 euro en de bijdrage iets verminderd, waardoor er meer eigenaren in de gelegenheid komen voor een subsidie. Een goede zaak vindt ook onze fractie, omdat deze subsidie kennelijk een succes is en het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert.

Wij van VOCHoorn hebben zelfs voorgesteld om BINNEN het budget dat voor Puur Hoorn is uitgetrokken (1.5 miljoen voor 3 jaar) meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Immers, het geld voor Puur Hoorn wordt door onze inwoners opgebracht en op deze manier ook weer direct aan ze teruggegeven. Daarbij wordt ook nog eens de veelal lokale economie gestimuleerd en daarmee de werkgelegenheid. Lees meer