De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten bijleggen.

Lees meer

VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan beheersing van alcohol en drugs onder de jeugd wordt gewerkt.

Een paar voorbeelden: Ouders keuren alcohol goed of zeggen er niets van: 2009, 54 %, 5 jaar later, 2014, 53.2 %.

Startleeftijd alcoholgebruik in: 2009, 12.9 jaar  2015, 13 jaar. Lees meer

VOCHoorn vindt dat er ook een onderzoek rioolwater naar gebruik verdovende middelen moet komen en stelde vragen hierover.

Het Noordhollands Dagblad van 11 februari 2016,  opende met een artikel over het zeer hoge gebruik van speed en andere verdovende middelen in Enkhuizen. “Schrikbarend hoog, zelfs 8 keer zo hoog als in de grote steden als Amsterdam en Utrecht”, zo lezen wij in het artikel. Men komt tot deze conclusie na rioolonderzoek naar sporen van verdovende middelen, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door KWR Watercycle Research Instituut.

Na het vergelijken van de resultaten met wereldsteden blijkt dat Enkhuizen, als het gaat om speedgebruik, Berlijn en Kopenhagen achter zich laat. Cocaïnegebruik in Enkhuizen is gelijk aan Amsterdam, zo wordt geconcludeerd.

De fractie van de VOCHoorn is net als de burgemeester van Enkhuizen geschrokken van de uitkomst van dit onderzoek.

Op 4 juni 2015 heeft onze fractie aan het College schriftelijk gevraagd om een rioolonderzoek, uit te voeren door eerder genoemd instituut. Toen was evenwel de aanleiding onderzoek naar drugslaboratoria in onze gemeente en directe omgeving. Lees meer

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Aart RuppertBezuinigingen op de zorg (60.000 tot 120.000 arbeidsbanen verlies) , het schrappen van 60.000 banen in de sociale werkvoorziening en een werkloosheid van ruim 600.000 en een groeiend aantal mensen dat in de bijstand zit. Dat zijn de gevolgen van het desastreuze beleid van PvdA-bewindslieden Asscher, Klijnsma en van Rijn. En de burger, ook die in Hoorn, is hiervan in hoge mate de dupe. Want deze ontvangt in de toekomst minder zorg en betaalt hogere eigen bijdragen.

Geen coffeeshops in Binnenstad en Woonwijken, maar aan rand van de stad

VOCHoorn heeft zich tijdens de commissievergadering inzake coffeeshops uitgesproken over het feit dat er niets veranderd is aan de stelling dat de coffeeshop het centrum uit moet. Deze stelling had VOCHoorn in 2010 en die heeft zij nog steeds. Dit is ook een afspraak die in het coalitie-akkoord is opgenomen. Echter VOCHoorn heeft wel gesteld, dat het niet wenselijk is om in de toekomst weer zonder coffeeshop te komen zitten (zoals nu). Lees meer