Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die vragen je langzamerhand leiden tot dieper inzicht. Nou, noem dan eens een moeilijkheid voor politici, hoor ik je denken. Vandaag wil ik de aandacht richten op de pitch.

De pitch heet voluit elevator pitch en is de Amerikaanse benaming van een verkooppraatje van één minuut. De liften in Amerika reiken doorgaans tot grotere hoogten dan in Nederland en het is de kunst om in de ene minuut, dat de verheffende gang in de lift duurt, je volledige verkooppraatje te houden tegen een mede-liftgenoot. Het is iets dat je niet één-twee-drie onder de knie hebt en de Hoornse politici bewijzen dat nog elke week.
Lees meer

VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening,

De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld.

Het is een duur middel terwijl de gemeenteraad er niet naar hoeft te luisteren. De uitslag van een referendum is nu immers een advies en geen verplichting. In Den Haag wordt aan een (grond)wetswijziging gewerkt om dit aan te passen. Daar wil VOCHoorn op wachten zoals raadscommissielid Peter Peerdeman dit voorstelde. Lees meer

VOCHoorn twijfelt aan financiële onderbouwing kadernota

Jaarrekening 2014, Kadernota 2015 en Meicirculaire

 

Allereerst wil VOCHoorn haar dank uitspreken aan alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2015. Bijzonder dit jaar was de extra service aan de Raad in de vorm van een informatieavond met ambtelijke uitleg en de mogelijkheid om, naast de gebruikelijke schriftelijke vragen, op 15 juni ook mondelinge vragen te stellen.

VOCHoorn heeft dit zeer gewaardeerd en wij hopen dat de gemeentesecretaris onze dank wil overbrengen aan alle betrokkenen.

Lees meer

Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Poort van HoornHet beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.

Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen. De initiatiefnemers van het referendumverzoek gingen tegen dit besluit in beroep bij de bestuursrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. De rechter is tot de conclusie gekomen dat ‘nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.’

Lees meer

Verpaupering van panden aan de Italiaanse Zeedijk

De fractie van VOCHoorn heeft , door middel van artikel 43 RvO, al eerder  aandacht gevraagd voor verpaupering van woningen Gat Italiaanse Zeedijken bedrijfspanden in de gemeente. De laatste maal was dit op 17 april 2009.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2007, heeft onze fractie een motie ingediend, waarin aangedrongen  werd op het ontwikkelen van een actief aanschrijvingsbeleid, met als doel handhavend te kunnen optreden tegen eigenaren van panden die ernstig in gebreke bleven bij het groot onderhoud.

Lees meer

Begroting 2012

Voorzitter, Vooraf onze waardering aan alle betrokenen die partij zijn geweest bij het produceren en opstellen van deze voorliggende begroting.Dit moet zeker geen gemakkelijke taak zijn geweest. Bij het opstellen van deze begroting, is er zoals U zelf al aangeeft,de nodige terughoudend betracht, dit spreekt ons zeer aan.Toch heeft U voor het komende jaar een positief begrotingresultaat gerealiseerd. Lees meer