Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Poort van HoornHet beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.

Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen. De initiatiefnemers van het referendumverzoek gingen tegen dit besluit in beroep bij de bestuursrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. De rechter is tot de conclusie gekomen dat ‘nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.’

Lees meer

Verpaupering van panden aan de Italiaanse Zeedijk

De fractie van VOCHoorn heeft , door middel van artikel 43 RvO, al eerder  aandacht gevraagd voor verpaupering van woningen Gat Italiaanse Zeedijken bedrijfspanden in de gemeente. De laatste maal was dit op 17 april 2009.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2007, heeft onze fractie een motie ingediend, waarin aangedrongen  werd op het ontwikkelen van een actief aanschrijvingsbeleid, met als doel handhavend te kunnen optreden tegen eigenaren van panden die ernstig in gebreke bleven bij het groot onderhoud.

Lees meer

Begroting 2012

Voorzitter, Vooraf onze waardering aan alle betrokenen die partij zijn geweest bij het produceren en opstellen van deze voorliggende begroting.Dit moet zeker geen gemakkelijke taak zijn geweest. Bij het opstellen van deze begroting, is er zoals U zelf al aangeeft,de nodige terughoudend betracht, dit spreekt ons zeer aan.Toch heeft U voor het komende jaar een positief begrotingresultaat gerealiseerd. Lees meer