De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten bijleggen.

Lees meer

Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die vragen je langzamerhand leiden tot dieper inzicht. Nou, noem dan eens een moeilijkheid voor politici, hoor ik je denken. Vandaag wil ik de aandacht richten op de pitch.

De pitch heet voluit elevator pitch en is de Amerikaanse benaming van een verkooppraatje van één minuut. De liften in Amerika reiken doorgaans tot grotere hoogten dan in Nederland en het is de kunst om in de ene minuut, dat de verheffende gang in de lift duurt, je volledige verkooppraatje te houden tegen een mede-liftgenoot. Het is iets dat je niet één-twee-drie onder de knie hebt en de Hoornse politici bewijzen dat nog elke week.
Lees meer

Over de nota Dierenwelzijn voor 2017 tot 2021 had VOCHoorn nog wel een aantal vragen.

VOCHoorn kan op hoofdlijnen akkoord gaan met deze nota.

Een nota over een al jaren onderbelicht onderwerp. Een nota over 6 lijnen waarbij goed wordt samengewerkt met organisaties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis van zaken hebben. Toch heeft VOCHoorn nog wel enkele vragen aan de wethouders en punten van discussie met de collega commissieleden.

Lees meer

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering.

Lees meer

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de salarissen bij de HVC. Ook VOCHoorn reageerde hierop.

Op 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van Hoorn Lokaal een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht bij HVC aan te dringen het salaris van de directie van NV HVC aan te passen overeenkomstig de WNT ( Wet Normering Topinkomens).

In de motie werd dus de gehele directie bedoeld en niet alleen dat van de toenmalige statutair directeur, wij komen hier later in de brief op terug.

Op 13 april jl. zijn de vragen van HB/VOCHoorn beantwoord en werden er stukken bijgevoegd zoals: het verslag van de RvC van 2 juni 2016, het verslag van de Buitengewone vergadering van de RvC NV HVC van 9 maart 2017 en de verslagen van het Algemeen Bestuur van het CAW van 13 mei 2016 en 16 december 2016.

Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

De fractie van VOCHoorn maakt zich zorgen om de leegstand in de Binnenstad van Hoorn

Beleidsnotitie Detailhandel 2 van 11 april 2017 daar is die dan. 1.5 jaar na een rapport van de Rekenkamer en een motie van de raad. Een voorstel van het College voor een startnotitie lokaal detailhandelsbeleid Hoorn, die dan vervolgens over een jaar, moet leiden tot nieuw beleid. Met elkaar 2.5 jaar.

Dit getuigt niet van echt inspelen op de actualiteit , adequaat reageren en daadkracht, om het maar eens positief te zeggen. Wij weten als VOCHoorn al jaren dat het niet goed gaat met de winkels in de stad en kopen via internet gaat echt door. Wat heeft het College er tot op heden aan gedaan? Wanneer heeft u als College voor het laatst gesproken met de eigenaren van de Ven D panden of heeft u zelf al ideeën?

Lees meer