Wie is Peter Peerdeman?
Ik ben een 59 jarige Horinees die voor zijn werk zo’n 15 jaar weg is geweest uit Hoorn, maar verder zijn hele leven woonachtig is in deze mooie stad. Samen met mijn vrouw hebben we 3 kinderen en een kleindochter.

Nadat ik 27 jaar bij de politie in deze regio heb gewerkt, waarvan 15 jaar recherche, ben ik nu al 13 jaar werkzaam bij het CAOP als senior adviseur sociale veiligheid. Als geregistreerd security expert adviseer ik grote instellingen en organisaties als ziekenhuizen en brancheorganisaties bij de aanpak van agressie en geweld. Over dit onderwerp heb ik een boek en diverse handreikingen geschreven en werk ik binnen het expertisecentrum mee aan een Veilige Publieke Taak. Naast werk en gezin is voetbal mijn grote passie. Ik heb bij meerdere verenigingen als keepertrainer gewerkt bij zowel jeugd als senioren en ben 12 jaar voor de KNVB als scout actief geweest.

Waarom zit ik in de lokale politiek en waarom nu juist VOCHoorn?
Vanuit een sociaal, liberaal en economische inslag ben ik betrokken bij de lokale politiek. Ik wil direct betrokken zijn bij de problematiek van de inwoners van Hoorn. Direct aanspreekbaar zijn, maar dat werkt ook de andere kant op. Alleen samen met de inwoners en organisaties problemen aanpakken is de juiste integrale aanpak. Samen aan de slag met de inwoners en niet wijzen naar, maar doen. Dat kan een stuk minder bij een landelijke partij omdat ik niet aan landelijk geldende afspraken met partijen gebonden wil zijn. Dit kan namelijk zomaar tegen de lokale belangen van de inwoners van Hoorn zijn.

Wat houdt mij bezig en wat wil ik bereiken?
Een politieke partij binnen Hoorn kan de zaken alleen nooit goed voor elkaar krijgen. Ook hier is samenwerking nodig met andere partijen om draagvlak te verkrijgen. Dat is altijd geven en nemen en wanneer je teveel moet geven, moet je niet in een coalitie stappen. Mijn doelstellingen zijn om samen met de inwoners, organisaties en bedrijven ruimte te creëren  om te werken aan een dynamische stad, een blijvende regionale centrumfunctie, een toeristische stad, een leefbare, schone en veilige stad. Een stad met ruimte voor de zelfredzaamheid van de inwoners, maar hulp voor hen die daar niet toe in staat zijn. Maar ook een stad die zijn best doet om onverlaten aan te pakken die het voor de overgrote meerderheid van haar inwoners, waaronder uw en mijn kinderen, lopen te verzieken. Een convenant tussen horeca, gemeente, politie en buurtbewoners is hier een mooi voorbeeld van. Geen politiek bedrijven aan de hand van een incident, maar op basis van analyse een effectief beleid samenstellen.

Als raadscommissielid houd ik mij bezig met de onderwerpen: Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer, Vervoer, Toerisme, recreatie en Sport.