Artikelen door Christian Takes

Waarom stemmen op VOCHoorn?

VOCHoorn is al 12 jaar de grootste lokale politieke partij in Hoorn. Lokale politiek is niet alleen roepen, maar juist dóen en moeilijke klussen niet uit de weg gaan. En dát doet VOCHoorn. Al 8 jaar zijn we in het college van B&W vertegenwoordigd  en schuwen lastige portefeuilles niet! VOCHoorn gaat voor een stad waar het […]

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Bezuinigingen op de zorg (60.000 tot 120.000 arbeidsbanen verlies) , het schrappen van 60.000 banen in de sociale werkvoorziening en een werkloosheid van ruim 600.000 en een groeiend aantal mensen dat in de bijstand zit. Dat zijn de gevolgen van het desastreuze beleid van PvdA-bewindslieden Asscher, Klijnsma en van Rijn. En de burger, ook die […]

Motie VOCHoorn voor extraatje armere inwoners unaniem aangenomen in gemeenteraad

De gemeenteraad van Hoorn heeft dinsdagavond 18 februari  unaniem besloten gezinnen met kinderen die onder het armoedebeleid vallen en ouderen die recht hebben op ouderentoeslag een extraatje te geven. De reden waarom dit mogelijk is, is omdat Hoorn nog 35.848 euro overhad van de extra gelden die de gemeente heeft gehad van het Rijk voor armoedebestrijding.

Reactie op stelling: de twee zwembaden in Hoorn blijven open

Eens! VOCHoorn vindt beide zwembaden, de Waterhoorn en de Wijzend, een belangrijke voorziening in Hoorn. Jong en oud maken gebruik van de zwembaden, maar helaas neemt het aantal gebruikers de laatste jaren steevast af. VOCHoorn denkt dat de exploitatie van de zwembaden verbeterd kan worden door te kiezen voor een andere beheersvorm.