Artikelen door Redactie

Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders Van de gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR Hoorn Hoorn, 18 december 2017. Betreft: artikel 36 vragen RvO. Onderwerp: Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. De sector Zorg en Welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Cliënten die vaak kwetsbaar […]

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W: Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn Van: VOCHoorn Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: parkeerbalans Hoorn, 4 december 2017 Geachte College, In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ […]

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer […]

Vragen aan college over noodkreet wijkagenten, n.a.v. artikel.

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad voor West-Friesland van zaterdag  28 oktober 2017 over het functioneren van de wijkagent in West-Friesland heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld: Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft: vragen ex artikel 36 RvO Onderwerp: wijkagenten […]

Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) met als titel: ‘De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval’ dat op 20 september van dit jaar verscheen heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:   Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 […]

Aart Ruppert lijsttrekker VOCHOORN komende verkiezingen

Hoorn, 4 oktober 2017 Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018. Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet […]