Artikelen door Redactie

Twee door VOCHOORN ingediende motie aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen: – Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN) – Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in […]

Raadslid Karin Hakhoff reageert op een motie van Fractie Tonnaer inzake flexwonen en dient een eigen motie in.

Reactie op motie Tonnaer: Op het moment dat er een meerderheid van de Raad (via meerdere commissievergaderingen en een meningsvormende discussie) de wethouder groen licht geeft om het project flexwonen uit te gaan werken, is het “not done” om met een motie te komen om je collega’s op te roepen om tegen het flexwonen te […]

Nieuwe raadscommissieleden namens VOCHOORN

Door een slag met zijn voorzittershamer bekrachtigde burgemeester Jan Nieuwenburg dinsdagavond 19 december 2017 drie mutaties in de fractie van VOCHOORN. Door omstandigheden kan Yvonne Bikkers niet langer raadscommissielid zijn namens VOCHOORN. De fractie en het bestuur van VOCHOORN danken haar voor haar scherpe  inzet op vooral het sociale domein. Nieuwe raadscommissieleden van VOCHOORN zijn […]

Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders Van de gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR Hoorn Hoorn, 18 december 2017. Betreft: artikel 36 vragen RvO. Onderwerp: Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. De sector Zorg en Welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Cliënten die vaak kwetsbaar […]

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W: Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn Van: VOCHoorn Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: parkeerbalans Hoorn, 4 december 2017 Geachte College, In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ […]

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer […]