Artikelen door job

VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu […]

VOCHoorn twijfelt aan financiële onderbouwing kadernota

Jaarrekening 2014, Kadernota 2015 en Meicirculaire   Allereerst wil VOCHoorn haar dank uitspreken aan alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2015. Bijzonder dit jaar was de extra service aan de Raad in de vorm van een informatieavond met ambtelijke uitleg en de mogelijkheid om, naast […]

Krentenbollenactie VOCHoorn

  Voorbereidingen Krentenbollenactie VOCHoorn in volle gang. Tijdens de laatste campagneweek wordt op diverse plekken een overheerlijke krentenbol uitgedeeld.

VOCHoorn gaat on tour

VOCHoorn gaat on tour! Vanaf zaterdag 8 maart toert VOCHoorn met de speciaal door haar ingehuurde Hoorn City Tour busjes door Hoorn. Gedurende bijna twee weken rijdt zij de inwoners gratis door de diverse wijken van Hoorn heen en bezoekt zij diverse verzorgingstehuizen, sportverenigingen en winkelcentra.

Gijs Otten benoemd tot erelid van VOCHoorn

Sinds de oprichting van VOCHoorn in november 2001 heeft Gijs Otten zich voortdurend en met verve ingezet als bestuurssecretaris, fractievoorzitter en fractiesecretaris. Dat alles vond het bestuur redenen genoeg om Gijs Otten voor te dragen als Erelid van VOCHoorn. Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van 20 november 2013 in de Keizerskroon is dit voorstel met […]

Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Het beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen. Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg […]

Verpaupering van panden aan de Italiaanse Zeedijk

De fractie van VOCHoorn heeft , door middel van artikel 43 RvO, al eerder  aandacht gevraagd voor verpaupering van woningen en bedrijfspanden in de gemeente. De laatste maal was dit op 17 april 2009. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2007, heeft onze fractie een motie ingediend, waarin aangedrongen  werd op het ontwikkelen van een actief aanschrijvingsbeleid, […]