P E R S B E R I C H T

Hoorn, 14 februari 2019.
Onderwerp: Hoorn ‘smart city’.


Hoorn is niet slim genoeg bezig
VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter. Kijk bijv. eens naar gemeenten als Eindhoven en Zwolle, daar zijn ze al wat langer bezig met het onderwerp Smart City.’ Zwolle heeft het ISO37120-certificaat toegekend gekregen voor Duurzame ontwikkeling en veerkracht van gemeenschappen. Zie: https://www.zwolle.nl/stadsindicatoren 

Door innovatief denken en het koppelen van sensoren met vrij beschikbare data kan de gemeente Hoorn zaken slimmer aanpakken. Peter Peerdeman: ‘Door parkeerplaatsen te voorzien van een sensor kan gemonitord worden waar vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Door dit te koppelen aan een app op een smartphone kunnen inwoners en bezoekers snel zien waar ze kunnen parkeren. Geen rondjes meer rijden in het volle havengebied of Kerkplein en dat voorkomt veel gezoek, een hoge uitstoot van uitlaatgassen en een slecht humeur. Dit betekent ook een gastvrije stad met parkeer gemak, een verbetering van de omzet voor de ondernemers. De gemeente kan aan de hand van een gedetailleerde bezettingsgraad een beter parkeerbeleid bepalen en de politie kan verkeersdrukte beter sturen. 


Door het plaatsen van weer andere sensoren in lantaarnpalen kan de gemeente constant monitoren wat de luchtkwaliteit is in een compact centrum als dat van Hoorn.’ De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet het belang om lokale problemen aan te pakken met ‘smart’ oplossingen en de noodzaak te experimenteren en van elkaar te leren. 


Extra inzet op ‘smart city’ brengt ook dat beeld- en besluitvorming in veel gevallen vooraf gegaan kan worden door lokale feiten en data. Hierdoor is maatwerk beter mogelijk, middels 3D visualisatie bijvoorbeeld en kan besluitvorming sneller geschieden.
De veiligheidsregio geeft aan samen met partners nog meer te willen inzetten op het snijvlak van zorg en veiligheid en ook hierbij kan data gestuurd management goed ingezet worden.
Nog een voorbeeld: in het donker is er heel veel verlichting aan op de openbare weg, maar kunnen we daar niet slimmer mee omgaan? Als in de lantaarnpalen bewegingssensoren geplaatst worden, is het namelijk mogelijk de openbare ruimte goed en helder te verlichten wanneer er daadwerkelijk mensen zijn en de verlichtingsgraad kan juist omlaag indien er niemand aanwezig is. Hierdoor realiseren we een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten. Ook zogeheten city beacons met lokale informatie gekoppeld aan reclame voor de lokale ondernemer zouden in zo’n geval minder energie verbruiken.

De gemeente Hoorn heeft reeds een budget voor de innovatieve stad, maar VOCHoorn wil dit verstevigen en meer resultaat gericht maken. Bijvoorbeeld door ook gebruik te maken van het geld van ‘Puur Hoorn’. VOCHoorn weet dat ook in Zwolle en Eindhoven dit soort zaken klein zijn begonnen en heeft er alle begrip voor wanneer dat in Hoorn ook zo gaat. Daarom is een start maken in bijvoorbeeld het nieuwe Holenkwartier of de Poort van Hoorn een ‘smart’ idee en om het daarna slim in fases uit te rollen over onze mooie stad Hoorn. VOCHoorn voorziet ook een voorbeeldfunctie van Hoorn voor de overige gemeenten in West-Friesland. Samen willen we toch tot de top 10 van aantrekkelijkste regio’s in Nederland horen.


Om het ook aantrekkelijk te maken voor lokale ondernemers wil VOCHoorn dat de gemeente de aanbesteding zoveel als mogelijk in kleine fases laat uitvoeren.


Namens VOCHoorn

Aart Ruppert, raadslid – fractie voorzitter

Met dank aan Peter Peerdeman, raadscommissielid. 

Noot:
Voor vragen kunt u zich wenden tot Aart Ruppert, 06-31028843 en Peter Peerdeman, 06-21875962.
Aart en Peter zijn beschikbaar voor een interview.