Twee door VOCHOORN ingediende moties aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen:

– Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN)

– Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in de Kersenboogerd gelijk te trekken met de trajectprijs in de Grote Waal. (Motie van VOCHOORN, HOP, VVD, Sociaal Hoorn)

Infraroodverwarming in energiesubsidie
De voltallige raad stemde voor een motie om infraroodverwarming op te nemen in de subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Hoorn. Wethouder Bashara kon zich goed vinden in de motie en wil zelfs kijken of de lijst met specifieke maatregelen losgelaten kan worden, zodat ook andere nieuwe technieken die bijdragen aan duurzame energieopwekking of energiebesparing opgevoerd kunnen worden. (bron: hoorn.nl)

Geld voor project Stand-by
De raad stemde unaniem in met een motie om evenveel geld uit te trekken voor het project Stand-by in de Kersenboogerd als voor de Grote Waal. Het project Stand-by is gericht op de sociale cohesie in de wijk, met als doel het doorbreken van isolement, het vergroten zelfredzaamheid en het deel gaan uitmaken van een netwerk. (bron: hoorn.nl)

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming