Raadslid Karin Hakhoff reageert op een motie van Fractie Tonnaer inzake flexwonen en dient een eigen motie in.

Reactie op motie Tonnaer:

Op het moment dat er een meerderheid van de Raad (via meerdere commissievergaderingen en een meningsvormende discussie) de wethouder groen licht geeft om het project flexwonen uit te gaan werken, is het “not done” om met een motie te komen om je collega’s op te roepen om tegen het flexwonen te gaan stemmen. Buiten dit om, is het indienen van een motie, waarvan je weet dat bijna de gehele Raad gaat tegen stemmen, gestoeld op stemmingmakerij richting de bühne. Dit vinden wij geen (nette) manier van politiek bedrijven.

Eigen motie:

Tijdens de meningsvormende discussie is er door  VOCHOORN aan de wethouder gevraagd om een klankbordgroep (met o.a. omwonenden) te lanceren. Hier heeft de wethouder positief op gereageerd en om dit iets meer te concretiseren hebben we dit in een motie gegoten met tevens de intentie om dit meteen op te pakken zodat de klankbordgroep al voor in het proces met ideeën en suggesties kan komen.

Klik hier voor de motie.