Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders
Van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Hoorn, 18 december 2017.

Betreft: artikel 36 vragen RvO.

Onderwerp: Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

De sector Zorg en Welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Cliënten die vaak kwetsbaar en niet zelfredzaam zijn en juist extra bescherming verdienen. Deze zorgmedewerkers bezorgen hun werkgevers en hun collega zorgmedewerkers met deze gedragingen een slechte naam. Ook de cliënten en hun naasten zijn bang voor onder andere mishandelingen en diefstal van geld en dierbare sieraden. Onlangs is nog een zorgmedewerker door de politie in Rotterdam aangehouden.  De verdachte was werkzaam in een zorginstelling waar hij verdachte wordt van zeer ernstige feiten met dodelijke slachtoffers gepleegd d.m.v. insuline injecties. Hij bleek echter eerder wegens diefstal bij zorginstelling Laurens in Rotterdam te zijn ontslagen. Probleemloos kon hij bij een collega zorginstelling aan de slag en kwam hij door de screening.
Een onderdeel van de screening van nieuw zorgpersoneel is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring). Het blijkt echter dat de VOG-verklaring veelal niet up-to-date is en een veroordeling vaak pas na langer dan een jaar leidt tot het niet afgeven van een VOG-verklaring.

Binnen de regio Haaglanden heeft dit geleid tot een initiatief door de werkgevers binnen de langdurige zorg tot het ontwikkelen van een Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (verder Waarschuwingsregister). Een soortgelijk register is in de detailhandel al langer succesvol in gebruik. Doel is om hiermee plegers van met name genoemde misdrijven zoals hiervoor genoemd, verder werken in de langdurige zorg voor een bepaalde periode onmogelijk te maken binnen aangesloten zorginstellingen.
Het Waarschuwingsregister is een screeningsinstrument in het kader van de vergewisplicht (op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en voldoet aan de eisen gesteld door de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/
Binnen de gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels geleid dat de gemeente het Waarschuwingsregister verplicht stelt voor de instellingen binnen de WMO.

Emeritus hoogleraar psychologie René Diekstra heeft hier een duidelijke mening over. Zie:
https://www.bing.com/videos/search?q=rene+diekstra&view=detail&mid=7063632EB753E2102A107063632EB753E2102A10&FORM=VIRE
Binnen eigen familie heeft hij ervaring opgedaan met dergelijk strafbaar gedrag. Hij heeft hierna een oproep gedaan en hierover een boek geschreven: “Verzorgingshuis of plaats delict?”, waaruit duidelijk blijkt dat het niet een enkel incident betreft maar een landelijk probleem.

Het zal duidelijk zijn dat des te meer zorginstellingen in het Waarschuwingsregister participeren het ook steeds effectiever wordt en daardoor veiliger voor cliënten.

VOCHOORN heeft de navolgende vragen:

  1. Bent u bekend met het Waarschuwingsregister en wat is uw mening hierover?
  2. Bent u het met VOCHOORN eens dat het Waarschuwingsregister kan leiden tot een veiliger verblijf voor de cliënten in de langdurige zorg en indien nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om binnen de gemeente Hoorn het Waarschuwingsregister te promoten en indien nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om binnen de Hoornse WMO zorginstellingen het Waarschuwingsregister verplicht te stellen en indien nee, waarom niet? En indien ja, binnen welke termijn kunnen wij dit verwachten?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens VOCHoorn

Karin Hakhoff