VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis.

Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu Distripoort vermoedelijk niet doorgaat.

VOCHOORN, aldus Raadslid Hans Weeda, is een warm voorstander van de aanpassingen van het bestemmingsplan, omdat dit goed is voor de werkgelegenheid in Hoorn en West-Friesland. Door flexibeler om te gaan met de bestaande regels trekt het bedrijven aan, die mogelijk anders afhaken.

Vanuit de gemeente Medemblik, de Dorpsraad van Zwaagdijk en andere omwonenden wordt veel bezwaar gemaakt tegen deze aanpassingen.

Maar men heeft, zo geven zij na vragen die wij gesteld hebben toe, zo wie zo tegen de aanleg van de N23 te zijn en tegen het industrieterrein.

VOCHOORN begrijpt dit wel, pleit er dan ook voor om zoveel mogelijk  met de bezwaren rekening te houden en het industrieterrein in het groen te verpakken.

Het college gaat voor advies naar de provincie en hoopt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen.

In de Raadscommissie van 19 september werd het Project bundeling sportaccommodaties besproken:
Aanvraag budget voor een verdiepend onderzoek. De hoogte van het budget is extern niet bekend gemaakt i.v.m. aanvragen offertes.

Namens VOCHOORN werd het woord gevoerd door Peter Peerdeman, die ook als eerste het woord kreeg. Peter Peerdeman gaf aan dat bundeling niet nieuw is en eerder al meerdere plaatsen tot tevredenheid heeft geleid. Denk aan Hollandia voetbal en atletiek, Sporters en Zwaluwen. HRTC en IJsvermaak en nu met de hardloopgroep.

Bij een bundeling komt begrijpelijk veel emotie kijken. De thuiswedstrijden ga je ergens anders spelen en dat voelt niet alleen anders maar is ook anders. Het biedt ook mogelijkheden tot verbetering. In Nibbixwoud, sportcomplex “De Dres” hebben we kunnen zien dat het daar ook succesvol is gelukt met tevreden partijen en een mooi complex als resultaat. Daar is in de aanloop ook, laten we zeggen, flink gediscussieerd. Je doet dat om er beter van te worden. Een betere omgeving en meer passend qua kwaliteit, milieu, onderhoud, mogelijkheden en financiën.

Peter Peerdeman noemde de voorzitter van Hollandia de heer Van Es, de ex-wethouder van de PvdA. Dit omdat Hollandia het eerst eens was met de blauwdruk; tijdens het inspreken bij de meningsvormende discussie was Hollandia weer tegen en nu had Van Es een brief geschreven waarin hij samen met Zwaluwen onder voorwaarden toch wilde praten. Peter Peerdeman had echter vooraf gesproken met de voorzitter van Zwaluwen en hij zei het niet eens te zijn met die brief. Kortom Peter Peerdeman stelde de bestuurlijke geloofwaardigheid van Van Es ter discussie.
Wanneer je in de commissie kaders stelt, zal je er ook een financiering voor vrij moeten maken. Sport staat bij VOCHOORN sowieso hoog in het vaandel en VOCHOORN is voor het voorstel.
Het eindresultaat is dat het onderwerp als B punt naar de raad is gegaan. De wethouder heeft na aanvullende vragen van Peter Peerdeman aangegeven dat een andere optie voor een topsportlocatie dan de Middelweg ook mogelijk is. Ook zei hij toe dat zodra het mogelijk was er ook gestart zal worden met het aanpassen van de locatie HSV Sport.

Op 26 september is het onderwerp in de raad aangenomen