Vragen aan het college inzake Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een kleine toelichting:

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent een aantal eisen en aanbevelingen, die indien toegepast, de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf sterk verkleinen. Zo zijn er eisen ten aanzien van hang- en sluitwerk, die inmiddels in het bouwbesluit zijn opgenomen en dus in elke nieuwbouw woning standaard zijn.

Maar er zijn ook andere eisen en aanbevelingen die van toepassing zijn bij het ontwerp van een nieuwe wijk. Denk daarbij aan eisen ten aanzien van verlichting, waar moet deze aan voldoen, fietsroutes, waar komen deze in de nieuwe wijk. Bijvoorkeur door bewoond gebied. Waar komen de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Is er op deze parkeerplaatsen zicht door omwonenden. Welke eisen stel je aan achterpaden.

Wat doe je met de groenvoorziening. Waar struiken en waar bijvoorbeeld bomen. Hoe zorg je er voor dat er voldoende zicht is op speelplaatsen en op het water in de buurt, zodat kinderen niet ongemerkt iets kan overkomen.

Waar situeer je de aansluitingen van een nieuwe- naar een al bestaande wijk en hoe ga je om met langzaam- en snelverkeer. Kortom vele aanbevelingen die bijdragen aan een veilige wijk en ook goed is voor het veiligheidsgevoel.

Veel van deze punten worden al door de gemeente Hoorn toegepast, maar nog nooit werd er voor een wijk een certificaat aangevraagd. Een wijk met een certificaat is een aanbeveling voor bewoners/kopers en huurders en ook voor de gemeente die hiermee laat zien dat zij een veilige wijk, waar het prettig wonen is, nastreeft.

De fractie heeft de volgende vragen hierover aan het college gesteld: Klik hier voor de pdf.