Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal.

De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis.

Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor omwonenden, ondernemers en gebruikers, zeg maar alle inwoners van Hoorn en omstreken en allemaal mochten zij hun wensen kenbaar maken. Prima zoveel inspraak zou je zeggen, maar er werd even voorbij gegaan aan het gezegde: “zoveel mensen, zoveel wensen”.

Ja, en als er dan zoveel wensen zijn, kan je gaan shoppen in al die wensen en suggesties. Dan kan je vervolgens als college datgene er uit halen, wat overeenkomt met jouw ideeën en dit verkopen als de wil van “het volk”. Een groen plein, zonder auto’s was zo’n wens.

Parkeerplaatsen weg! Dat is “toevallig” al 3 jaar het beleid van onze GroenLinks wethouder in Hoorn. Hoorn niet autoluw, maar autovrij is waarnaar hij streeft. Maar niet alleen hij maar de hele fractie van GroenLinks in de gemeenteraad en dit geven zij ook openlijk toe.

Een proef werd aangekondigd, gestart en deze bestond uit het opofferen van een groot deel van de parkeerplaatsen op het Kerkplein. Van de 60 plaatsen bleven er 10 over.

Ondernemers in de omgeving van het Kerkplein kwamen uiteraard hiertegen in opstand. Immers zij zagen hun omzet drastisch achteruit lopen. Logisch, want je gaat niet met een zojuist aangeschafte stofzuiger naar de Westerdijk of het Jeudje lopen!!

Protesten werden door de wethouder afgedaan met: “er zijn ook anderen die het juist prachtig vinden, minder parkeerplaatsen” en het is slechts een proef die na de zomer wordt geëvalueerd. Daarbij hield de wethouder er even geen rekening mee dat er na de zomer misschien wel nog meer panden in de binnenstad leeg zouden kunnen staan, als gevolg van zijn beleid!!

Ten einde raad togen de verontruste ondernemers naar de rechter, die hen uiteindelijk verwees naar de politiek.

Bijna raadsbreed, SP en GroenLinks uitgezonderd, werd er een motie aangenomen, die het college opdroeg een belangrijk deel van de parkeerplaatsen terug te brengen en in overleg te gaan met deze belanghebbenden.

En ja hoor, er kwamen parkeerplaatsen terug, 10 van de 60 wel te verstaan en er werd overleg gepleegd. Maar met wie. Niet met de ondernemers die eerder naar de rechter waren geweest die het water aan de lippen staat, nee zij werden NIET uitgenodigd. Natuurlijk te gek voor woorden. Er werd bewust selectief uitgenodigd.

Toen een aantal politieke partijen, waaronder VOCHoorn dit hoorden, werden tijdens de laatste raadsvergadering hier vragen aan de verantwoordelijke wethouder over gesteld. Immers in onze ogen werd geen gehoor gegeven aan de motie.

De meest benadeelde ondernemers waren niet voor overleg uitgenodigd en het terugbrengen van 10 van de 60 parkeerplaatsen was in onze ogen ook niet een belangrijk deel.

De wethouder was niet bereid om te bewegen en bleef erbij dat hij in overleg was en is.

Met dit antwoord namen de oppositiepartijen, minus Hoorn Lokaal, geen genoegen en kwamen met een motie van afkeuring, die het uiteraard niet haalde omdat de gelederen van coalitiepartijen de wethouder niet lieten vallen, al waren er daar ook een aantal die bepaald niet te spreken waren over het communicatievermogen van dit college i.c. de wethouder.

“BASHARA GEEFT GEEN KRIMP”, zo luidde de kop van het Dagblad van Westfriesland, de volgende dag. De motie was wel degelijk uitgevoerd, volgens deze wethouder.

Over en uit zou je denken, maar wat schetst onze verbazing:

De volgende dag in dezelfde krant:

“BINNEN WEEK NIEUWE TEKENING KERKPLEIN”.

“Wethouder Bashara neemt als uitgangspunt dat er op het Kerkplein klaarblijkelijk meer parkeerruimte nodig is dan de 21 die er inmiddels zijn.”

Wat wij ons afvragen: wat is er in die 24 uur gebeurd met Bashara. Wat heeft hem doen bewegen? Heeft hij toch naar de oppositie in de raad geluisterd en is hij na enige relativering toch tot een andere conclusie gekomen? Heeft hij nog eens goed gepraat met zijn wethouder economische zaken?

Wij weten het niet. Ook wij moeten het allemaal weer uit de krant vernemen. Wij weten echter een ding zeker: wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en dit dossier is voor ons nog lang niet gesloten!!!!