Over de nota Dierenwelzijn voor 2017 tot 2021 had VOCHoorn nog wel een aantal vragen.

VOCHoorn kan op hoofdlijnen akkoord gaan met deze nota.

Een nota over een al jaren onderbelicht onderwerp. Een nota over 6 lijnen waarbij goed wordt samengewerkt met organisaties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis van zaken hebben. Toch heeft VOCHoorn nog wel enkele vragen aan de wethouders en punten van discussie met de collega commissieleden.

De financiering lijkt onduidelijk. Het college zoekt de middenweg tussen de wettelijke plicht en het uitvoeren van een ambitieus programma. Ambtelijke uren begrijpen wij ook wel en er zijn weinig consequenties. De huidige budgetten wijzigen niet door de acties. En even verder dat de acties toch tot mogelijke verhoging kunnen leiden met verder gaande consequenties. Graag een wat nadere uitleg over de financiële consequenties en of dit ook structureel wordt.

In de nota staat ook dat de gemeente voorlichting gaat geven over het houden en verzorgen van dieren. Ziet de wethouder dit de gemeente zelf verzorgen? Schiet u dan niet vanuit beleidsbepalend naar uitvoerend en is dat nu juist niet iets voor de experts van de partners in deze? Geef uw partners kaders en doelstelling mee en blijf beleidsbepalend.

Wanneer er sprake is van gevaarlijke honden, dan heeft de burgemeester de mogelijkheid tot bijvoorbeeld verplicht muilkorven. Van de hond wel te verstaan. Zijn er op dit gebied nog andere zaken mogelijk als een verplichte cursus voor mens en dier en verscherpte controle mogelijkheden?

Vele jaren geleden hebben we op het begin van het Grote Noord veel overlast en schade aan historische panden gehad door overlast van duiven. Wilde duiven wel te verstaan, maar deze vonden het wel heel erg gemakkelijk dat de eigenaresse van het voormalige Winston Theater ze iedere dag ruimschoots te eten gaf. Duivenpoep is erg vervelend wanneer je niet zelf bijvoorbeeld duivenmelker bent. Een duivenmelker zorgt over het algemeen voor zo min mogelijk overlast. Maar ik lees niets over de overlast van wilde duiven die zonder enige noodzaak worden bijgevoederd. Zelf weet ik al een locatie waar dit in Hoorn gebeurd en waar buren zelfs een overkapping tussen achterdeur en schuurtje hebben gemaakt om veilig en vooral schoon over te kunnen steken. Graag een reactie van de wethouder.