VOCHoorn wilde meer geld uit het budget Puur Hoorn voor Zonnepanelen

In de Raadscommissie kwam onlangs ter tafel de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren, bestaande bouw 2016-2018. Een hele lange naam, maar het gaat om subsidie die huiseigenaren kunnen krijgen als zij energiebesparende maatregelen treffen.

Met name het aanbrengen van zonnepanelen is erg populair en de meeste aanvragen worden dan ook gedaan voor zonnepanelen. Vorig jaar was in 1 dag de pot van 75.000 euro leeg.

Dit jaar wordt de subsidiepot verhoogd naar 100.000 euro en de bijdrage iets verminderd, waardoor er meer eigenaren in de gelegenheid komen voor een subsidie. Een goede zaak vindt ook onze fractie, omdat deze subsidie kennelijk een succes is en het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert.

Wij van VOCHoorn hebben zelfs voorgesteld om BINNEN het budget dat voor Puur Hoorn is uitgetrokken (1.5 miljoen voor 3 jaar) meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Immers, het geld voor Puur Hoorn wordt door onze inwoners opgebracht en op deze manier ook weer direct aan ze teruggegeven. Daarbij wordt ook nog eens de veelal lokale economie gestimuleerd en daarmee de werkgelegenheid.

Aan de doelstelling, Hoorn 2040 klimaatneutraal, minder fossiele brandstoffen, wordt dus ook direct een bijdrage geleverd.

In de begroting Puur Hoorn is een post opgenomen voor voorlichting en campagnes, groot 35.000 euro per jaar. VOCHoorn heeft voorgesteld dit bedrag ook te gebruiken voor subsidies. Een meerderheid in de Raad vond dit een stap te ver, maar mocht blijken dat ook dit jaar weer binnen zeer korte tijd de subsidie op is, zal de wethouder met een voorstel komen voor verruiming van het budget. (binnen de begroting voor “Puur Hoorn”) Wij zullen dit op de voet volgen en volgend jaar het College hierop aanspreken.