VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening,

De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld.

Het is een duur middel terwijl de gemeenteraad er niet naar hoeft te luisteren. De uitslag van een referendum is nu immers een advies en geen verplichting. In Den Haag wordt aan een (grond)wetswijziging gewerkt om dit aan te passen. Daar wil VOCHoorn op wachten zoals raadscommissielid Peter Peerdeman dit voorstelde.

Veel inwoners hebben al niet veel vertrouwen in de politiek en wanneer de politiek niet hoeft te luisteren naar de uitslag van een referendum zal dat de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede komen. Je geeft de mensen de indruk te luisteren en doet dat uiteindelijk toch niet. Vergeet niet dat een referendum minimaal € 70.000,- kost en dat geld kunnen we goed gebruiken voor andere doelen.

Om burgers meer bij de politiek te betrekken zijn andere goedkopere middelen voorhanden. Denk hierbij aan inspreekmogelijkheid bij raadsvergaderingen, buurtoverleg, internetpolls etc.

Na een wetswijziging kan bekeken worden of we een referendumverordening willen in de gemeente Hoorn en zo ja, in welke vorm(en).  VOCHoorn is wel van mening dat wanneer de raad besluit om toch de huidige verordening aan te passen of voor een geheel andere verordening te kiezen dan meteen moet worden gekozen voor een onafhankelijke commissie om de kwaliteit te waarborgen.