VOCHoorn vindt dat er ook een onderzoek rioolwater naar gebruik verdovende middelen moet komen en stelde vragen hierover.

Het Noordhollands Dagblad van 11 februari 2016,  opende met een artikel over het zeer hoge gebruik van speed en andere verdovende middelen in Enkhuizen. “Schrikbarend hoog, zelfs 8 keer zo hoog als in de grote steden als Amsterdam en Utrecht”, zo lezen wij in het artikel. Men komt tot deze conclusie na rioolonderzoek naar sporen van verdovende middelen, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door KWR Watercycle Research Instituut.

Na het vergelijken van de resultaten met wereldsteden blijkt dat Enkhuizen, als het gaat om speedgebruik, Berlijn en Kopenhagen achter zich laat. Cocaïnegebruik in Enkhuizen is gelijk aan Amsterdam, zo wordt geconcludeerd.

De fractie van de VOCHoorn is net als de burgemeester van Enkhuizen geschrokken van de uitkomst van dit onderzoek.

Op 4 juni 2015 heeft onze fractie aan het College schriftelijk gevraagd om een rioolonderzoek, uit te voeren door eerder genoemd instituut. Toen was evenwel de aanleiding onderzoek naar drugslaboratoria in onze gemeente en directe omgeving.

In het antwoord dat wij na enige maanden, op 24 november 2015 mochten ontvangen, schreef u dat er geen aanwijzingen waren dat op grote schaal afval van drugslabs wordt gedumpt. maar de gemeente wel zou blijven “monitoren” of binnen de gemeente Hoorn dergelijke labs of sporen worden aangetroffen en waar nodig dan passende maatregelen getroffen zouden worden. Nu blijkt uit het onderzoek in Enkhuizen , dat ook het drugsgebruik kan worden vastgesteld en daarmede inzicht geeft over de aard van de problematiek van drugsgebruik en daarmee de volksgezondheid.

De fractie van de VOCHoorn heeft de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat een onderzoek ook in onze gemeente inzicht kan verschaffen in het daadwerkelijk gebruik van verdovende middelen in Hoorn.
  2. Bent u het met ons eens dat de uitkomsten van een rioolonderzoek de basis kunnen zijn voor het eventueel bijstellen van beleid en het nemen van maatregelen.
  3. Bent u bereid een onderzoek zoals gedaan in Enkhuizen ook in onze gemeente uit te laten voeren.

De fractie van de VOCHoorn ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Hans Weeda,

Raadslid VOCHoorn.