Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Aart RuppertBezuinigingen op de zorg (60.000 tot 120.000 arbeidsbanen verlies) , het schrappen van 60.000 banen in de sociale werkvoorziening en een werkloosheid van ruim 600.000 en een groeiend aantal mensen dat in de bijstand zit. Dat zijn de gevolgen van het desastreuze beleid van PvdA-bewindslieden Asscher, Klijnsma en van Rijn. En de burger, ook die in Hoorn, is hiervan in hoge mate de dupe. Want deze ontvangt in de toekomst minder zorg en betaalt hogere eigen bijdragen.
Met belangstelling de reactie gelezen van de lijsttrekker van de PvdA Hoorn op mijn column in de Zondagskrant. “Kiezersbedrog, leugens, onwaarheden” zijn grote woorden die door de PvdA worden gebruikt. Maar de PvdA vertelt maar het halve verhaal en dat is het verhaal dat hen uitkomt. Het komt er op neer dat armoedeondersteuning aan minima door het huidige college niet is verruimd, terwijl dit wel kon. Onjuist! Weer zo’n halve waarheid van de PvdA Hoorn!
De grens voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand, dus voor ouderentoeslag, brugklasvergoeding, pc regeling voor kinderen, maar ook voor de langdurigheidstoeslag staat wettelijk gewoon op 110% van de bijstandsnorm. Deze is door de PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma, alhoewel ze dit kon, NIET verhoogd! Alleen voor individuele bijzondere bijstand en voor de sport- en cultuurstrippenkaart mogen gemeenten sinds eind 2012 een andere inkomensgrens hanteren. De gemeenteraad heeft besloten om vanwege eenduidigheid 1 inkomensgrens te blijven hanteren nl. 110%. En Hoorn kreeg er van de staatssecretaris een klein bedrag bij: een fooi vanwege het groeiende beroep op armoedeondersteuning.
De afgelopen jaren is er trouwens op een andere wijze actief ingezet op een groter bereik van de doelgroep via nieuwsbrieven, strippenkaarten, casemanagers, informeren van uitkeringsgerechtigden en organisaties uit het veld. Niet minder dus, maar anders!
Twee uitspraken van PvdA-leider Samson wil ik u niet onthouden:
1. “Bovendien gaan mensen straks veel vaker een eigen betaling doen als ze thuiszorg krijgen.”  Hij denkt dat juist daardoor minder banen verloren hoeven te gaan in de zorg. Nu lopen de schattingen nog uiteen van een banenverlies van tussen de 60 duizend en 120 duizend arbeidsplaatsen door het kabinetsbeleid. „Maar er gaat echt niet minder geld naar de zorg, alleen minder geld van ons allemaal. Mensen zullen straks zelf voor zorg betalen.” Met andere woorden: u bent de klos!
2. Samsom stelde onlangs dat een stem op PvdA-wethouders betekent dat massa-ontslag in de thuiszorg kan worden voorkomen. Dat is een opmerkelijke bewering, want de hervormingen in de zorg zijn juist de oorzaak voor eerder aangekondigde massaontslagen, zoals die van 1100 thuiszorgers van het thuiszorgbedrijf Sensire in de Achterhoek.
Kortom, kabinetsbeleid uitleggen blijft moeilijk voor de PvdA!
Aart Ruppert, lijsttrekker VOCHoorn (lijst2)