Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is de grootste lokale partij in de gemeente Hoorn. Dagelijks houden we ons bezig met een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

TIJD TOT DE GEMEENSTERAADSVERKIEZINGEN
OP 21 MAART 2018

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van de grootste lokale partij van Hoorn en als inwoner van deze mooie stad, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

Nieuwe raadscommissieleden namens VOCHOORN

Door een slag met zijn voorzittershamer bekrachtigde burgemeester…

Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders Van de gemeente…

Antwoorden van het college op onze vragen over de scheiding van plastic afval

In navolging op ons bericht van 10 oktober inzake de vragen die…

Vragen aan het college inzake 'Parkeerbalans'

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W: Aan:…

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting Voorzitter, allereerst…

Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau…

VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

    Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering…