Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is een lokale partij in de gemeente Hoorn, die zich dagelijks sterk maakt voor een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten.

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van wat ik de beste lokale partij van Hoorn vind, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

LAATSTE NIEUWS EN ARTIKELEN

VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten.

Antwoorden college van B & W op vragen VOCHOORN inzake ‘Smart City’

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Hoorn is niet slim genoeg bezig

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

PvdA-Hoorn en VOCHoorn doen 21 voorstellen om de woningbouw te versnellen.

Onder het mom “Bouwen, bouwen, bouwen!” komen de PvdA-Hoorn en VOCHoorn met 21 voorstellen om de woningbouw in Hoorn te versnellen. De fracties hebben becijferd dat het tekort aan woningen (huur en koop) met de woningbouwplannen die er nu liggen verder op zal lopen. In een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad stellen zij daarom voor om […]

Twee door VOCHOORN ingediende moties aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen: – Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN) – Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in […]

Raadslid Karin Hakhoff reageert op een motie van Fractie Tonnaer inzake flexwonen en dient een eigen motie in.

Reactie op motie Tonnaer: Op het moment dat er een meerderheid van de Raad (via meerdere commissievergaderingen en een meningsvormende discussie) de wethouder groen licht geeft om het project flexwonen uit te gaan werken, is het “not done” om met een motie te komen om je collega’s op te roepen om tegen het flexwonen te […]

Nieuwe raadscommissieleden namens VOCHOORN

Door een slag met zijn voorzittershamer bekrachtigde burgemeester Jan Nieuwenburg dinsdagavond 19 december 2017 drie mutaties in de fractie van VOCHOORN. Door omstandigheden kan Yvonne Bikkers niet langer raadscommissielid zijn namens VOCHOORN. De fractie en het bestuur van VOCHOORN danken haar voor haar scherpe  inzet op vooral het sociale domein. Nieuwe raadscommissieleden van VOCHOORN zijn […]

Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders Van de gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR Hoorn Hoorn, 18 december 2017. Betreft: artikel 36 vragen RvO. Onderwerp: Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. De sector Zorg en Welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Cliënten die vaak kwetsbaar […]

Antwoorden van het college op onze vragen over de scheiding van plastic afval

In navolging op ons bericht van 10 oktober inzake de vragen die we hadden voor het college over de scheiding van plastic afval, publiceren we hierbij de antwoorden. Klik hier voor de PDF met de antwoorden. Klik hier voor de vragen.

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W: Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn Van: VOCHoorn Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: parkeerbalans Hoorn, 4 december 2017 Geachte College, In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ […]

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer […]

Vragen aan college over noodkreet wijkagenten, n.a.v. artikel.

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad voor West-Friesland van zaterdag  28 oktober 2017 over het functioneren van de wijkagent in West-Friesland heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld: Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn Betreft: vragen ex artikel 36 RvO Onderwerp: wijkagenten […]